UDP (User Datagram Protokol)

Protokol pracující na čtvrté vrstvě modelu OSI (transportní vrstva). Zajišťuje vytváření transportní služby bez spojením (nespolehlivý protokol).

User Name (uživatelské jméno)

Jméno, pod nímž se uživatel připojuje do chráněného uživatelského systému. Aby mohli uživatelé pracovat např. v počítačové síti, musejí se tzv. přihlásit (login). Obvykle jsou vyzváni k vložení svého jména a hesla. Oba údaje jsou porovnány s obsahem databáze uživatelů, kteří do systému mají přístup, a teprve v případě, že je vše v pořádku, jsou uživateli přidělena jistá práva pro práci v systému. Práva pro práci jednotlivých uživatelů v síti určuje supervisor. Zmíněný postup zvyšuje bezpečnost dat v systému tím, že k nim zabrání přístupu neoprávněným osobám.

VDSL (Very-high-bit rate DSL)

Technologie umožňující symetricky i asymetrický přenos po jednom měděném páru. Pro symetrický přenos poskytuje rychlost 36,8 Mb/s. Pro asymetrický přenos ve směru k uživateli až 52,8 Mb/s a ve směru od uživatele až 2,3 Mb/s.

VoIP (Voice over IP)

Technologie sloužící k přenosu hlasu. Hlas je nejdříve digitalizován, následně komprimován a poté zabalen do paketů a přenášen IP sítí.

WAN (Wide Area Network)

Rozlehlá datová komunikační síť, která pokrývá geograficky rozlehlé území a využívá spojení veřejných poskytovatelů přenosových služeb.

WWW server

Počítač umístěný na síti Internet, poskytuje službu WWW, tj. zasílá uživatelům na žádost jejich programů webové stránky, které se v těchto programech zobrazují. Server WWW musí být pro korektní funkci trvale připojen k Internetu a nepřetržitě funkční.

Zpětné volání

Služba, kterou využijete v případě, že volaný má obsazeno, nebo hovor nebere. Vyžádáte-li si zpětné volání při obsazenu, telefonní ústředna Vás zavolá, jakmile se volaný uvolní. Pokud hovor nebere, budete upozorněni, jakmile volaný provede nějakou manipulaci se svým přístrojem.