Navigace

Propojení se sítí CamelNET

Rádi bychom Vám sdělili, že jsme síť TaNET propojili se sítí CamelNET. CamelNET je regionální komunikační infrastruktura Plzeňského kraje. Pomáháme tak rozšiřovat výkonnou datovou optickou síť v plzeňském kraji.

23. duben 2012

Krajská komunikační infrastruktura je optická datová síť včetně příslušných aktivních prvků v uzlových i koncových bodech (objektech), které jsou do sítě připojeny. Cílem propojit veškeré významné lokality v Plzeňském kraji (zejména obce s rozšířenou působností a další města) a všechny objekty Plzeňského kraje a jím zřizovaných organizací. První etapa bude vybudována v letech 2011-12, v této etapě bude propojeno 10 lokalit včetně všech bývalých okresních měst. Připojeny budou veškeré nemocnice základní péče, většina základních center Zdravotnické záchranné služby a Hasičského záchranného sboru. Rovněž bude připojena většina oblastních středisek Správy a údržby silnic. Objekty Plzeňské kraje v městě Plzni jsou připojovány v rámci městské datové sítě, se kterou bude CamelNET propojen. Na výstavbu metropolitních sítí mohou obce získat od Plzeňského kraje dotaci.