Navigace

Linux je jádrem (angl. kernelem) několika počítačových operačníchsystémů.

Je známým příkladem svobodného softwaru a vývoje open sourcesoftwaru –na rozdíl od proprietárních operačních systémů jako MicrosoftWindowsči Mac OS Xje celý jeho zdrojový kód volně k dispozici proveřejnost akdokoli jej může svobodně používat, upravovat a dáledistribuovat zapodmínky, že zároveň dodá i zdrojové kódy.

Ačkoliv termín Linux značílinuxové jádro, často se používá pro označenícelých unixovýchoperačních systémů (též označováno jako GNU/Linux, vizníže), kterésestávají z linuxového jádra a zároveň z knihoven anástrojů z projektuGNU, ale i z dalších zdrojů.

V nejširším významulinuxová distribuceuceleně spojuje základní systém s velkým balíkemaplikačního softwaru, anavíc často zajišťuje uživatelsky přívětivouinstalaci a následnéaktualizace.

(Zdroj.: Citováno z české encyklopedie wikipedie)

Zdroje

(Externí zdroje informací svobodného software a nejznámější Linux distribuce současnosti)

Komunitní portály

Literatura

Distribuce OS Linux

Nejznámější Linux distribuce současnosti.