Navigace

Zde zveřejňujeme informace a dokumenty týkající se smluvní dokumentace a právních nařízení platných v České republice případně Evropské unii

V případě sporu týkajícího se poskytované služby elektronických komunikací se spotřebitel může za účelem mimosoudního řešení sporu obrátit na Český telekomunikační úřad.

V případě sporu ohledně jiných služeb poskytovatele se spotřebitel může za účelem mimosoudního řešení sporu obrátit na Českou obchodní inspekci.