Hardware

Souhrn hmotných technických prostředků umožňujících nebo rozšiřujících provozování počítačového systému. Hardware je sám počítač, jeho komponenty (paměť, základní deska s obvody, záznamová média, periferie, vstupně-výstupní zařízení, přídavné karty atd.) tiskárny, sítě, speciální zařízení. Hardware je vše kromě programového vybavení (software). Na hranici mezi oběma skupinami leží firmware.

HDSL (High bit rate Digital Subscriber Line)

Technologie využívající pro přenos dvou nebo tří měděných párů s přenosovou rychlostí 1,5 Mb/s resp. 2,2 Mb/s.

Host

Počítač v datové síti. Označení se používá zejména pro servery.

HTML (HyperText Markup Language)

Kódovací jazyk používaný k vytváření formátovaných dokumentů na webu (World Wide Web). Kód HTML je textový a požívá k formátování tzv. návěští (tag.). Specialitou (a důvodem, proč byl použit HTML jako formátu webu jsou odkazy - kód v textu HTML, který odkazuje na jiný soubor (obrázek, jiný soubor HTML, služba Internetu atd.). Klientský program (prohlížeč atd.) kód umožňuje rychlý přístup (jen kliknutím myši) k odkazovaným elementům.

Hypertext Transfer Protocol (HTTP)

Protokol určený k transportu hypertextových souborů po Internetu. Ke své funkci vyžaduje jednak server, který tuto funkci zvládá (server http) a pak klientský program, který s tímto serverem spolupracuje (klient HTTP). Je to nejdůležitější protokol na webu (World Wide Web).

Interface - Rozhraní

Fyzická hranice mezi zařízeními, na které se definují elektrické signály, konektory, časová synchronizace, kódy a protokoly, které umožní dvěma jednotkám interakci pro výměnu informací.

Internet

Nejrozsáhlejší celosvětová počítačová síť spojená pomocí standardizovaných komunikačních protokolů.

Internet Browser

Prohlížeč Software umožňující uživateli prohlížet dokumenty v Internetu (nejpoužívanější Microsoft Internet Explorer, Netscape Communicator).

Intranet

Interní síť společnosti, která používá stejné protokoly a mechanismy jako Internet.

IP - Internet protocol

Síťový unixový protokol, vycházející z modelu OSI (vrstva 3). Původně vytvořen pro komunikaci mezi sítěmi (Internetworking) se stal protokolem Internetu zejména díky tomu, že směrovače jsou schopny pružně reagovat na zahlcení sítě zpomalováním a při uvolnění pak zrychlováním vysílání paketů. Tím je docíleno nezbytné pružnosti a nedochází k totálnímu ucpání informační dálnice či dokonce ke ztrátám dat.

IP Address (Adresa protokolu IP)

Adresa počítače v síti používající protokol IP. Sestává ze čtyř osmibitových čísel oddělených tečkami, tj. např. může být 193.254.128.255. Adresa IP identifikuje počítač jedinečně v celosvětové síti Internet. Adresy IP se dělí na třídy A až E (Class A až Class E).

Internet Server Provider (ISP)

Poskytovatel Internetu. Společnost zajišťující uživatelům (jednotlivým osobám i firmám) přístup k Internetu (pevný nebo komutovaný) a další služby (např. nastavení a tvorba WWW. stránek, poskytnutí WWW serveru, informační služby apod.) V zahraničí se odlišuje od IAP - Internet Access Provider, který zajišťuje pouze přístup k Internetu. U nás většinou tyto dva pojmy splývají a používá se pouze označení ISP.

ISDN (Integrated Services Digital Network)

Technologie určená k přenosu hlasových a datových informací.

LAN - Local Area Network

Počítačová síť používaná v rámci jedné budovy nebo komplexu budov podniku.